Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postepowaniem na dostosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb osób niewidomych

  1. Nr postępowania: 3/2013, data: 04.02.2013
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył:
    HEUREKA Beata Antoszczuk
    który otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia proponując
    kwotę 149.581,53 złotych brutto.
  3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznana punktacją
Nr oferty
Nazwa firmy
Cena w zł brutto
Kryterium...
Punkty przyznane łącznie
1
RS-System Sp. z o.o.
155.655,27
Kr.1 - 38,40
Kr.2 - 0
Kr.3 - 0
38,40
2
HEUREKA Beata Antoszczuk
149.581,53
Kr.1 - 40
Kr.2 - 30
Kr.3 - 30
100

wróć