Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postepowaniem na utworzenie i kolokację platformy Wirtualnego Contact Center dla niewidomych

  1. Nr postępowania: 5/2013, data: 04.02.2013 
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył:
    Activis Polska Sp. z o.o.
    który otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia proponując
    kwotę 574.902,00 złotych brutto.
  3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznana punktacją.
Nr oferty Nazwa firmy Cena w zł brutto Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Activis Polska
Sp z o.o.
574.902,00 Kr.1 - 33,95
Kr.2 - 30
Kr.3 - 30
Kr.4 - 5
98,95
2 Telecom 557.682,00 Kr.1 - 35
Kr.2 - 20
Kr.3 - 20
Kr.4 - 2
77Zatwierdził Kierownik Jednostki

wróć