Aktywny samorząd - nowe procedury dofinansowania do zakupu sprzętu dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już w maju uruchomi pilotażowy program "Aktywny Samorząd". Jego adresatami będą osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku bądź narządu ruchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niewidome i słabowidzące będące w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) oraz dzieci poniżej 18 roku życia będą mogły skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń lektorskich, sprzętu brajlowskiego, zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego, odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu, a także kursu na prawo jazdy kat. B. 

Powiaty, które podpiszą stosowne umowy z PFRON będą mogły przyjmować wnioski, a także weryfikować je pod kontem formalnym i merytorycznym. Wnioski te mają być przyjmowane w trybie ciągłym nie później niż do 30 września każdego roku, a wnioskodawca powinien złożyć taki wniosek w urzędzie powiatowym odpowiednim do miejsca zamieszkania. 

Zachęcamy liderów i działaczy organizacji pozarządowych do aktywnego włączenia się w promowanie nowego programu ponieważ powiat ma dobrowolność w zakresie przystąpienia do jego realizacji i podpisania umów z PFRON. Te z powiatów, które nie uznają programu za istotny, nie podejmą się jego realizacji, tym samym osoby niepełnosprawne stracą źródło dofinansowania na zakup sprzętu. Prosimy o szczególną aktywność członków Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. 

wróć