Europa bez barier

09-04-2015

W Sejmie RP w dniu 31 marca 2015 roku odbyła się konferencja pn.: „Europa bez barier – Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej”, w której Dział ds. Absolwentów uczestniczył. Organizatorem był europoseł Marek Plura przy wsparciu senatora Jana Filipa Libickiego.

Tematem konferencji było usuwanie barier ograniczających mobilność i aktywność osób niepełnosprawnych, ich możliwości kształcenia i pracy zagranicą oraz dostęp do dóbr kultury. Była to swoista wymiana poglądów i doświadczeń w tej kwestii.

wróć