Z wizytą na Warsztatach Terapii Zajęciowej

09-04-2015

9 i 23 marca 2015 roku trzecie klasy zawodowe oraz trzecie klasy przysposabiające do pracy odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” na ul. 29 listopada 10 w Warszawie zorganizowane przez Dział ds. Absolwentów.

Uczniowie zwiedzali wszystkie pracownie w których odbywają się zajęcia dla uczestników Warsztatów. Celem zajęć w WTZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem potrzeb uczestników niewidomych i słabowidzących.

wróć