Konferencja w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

22-03-2015

3 marca uczestniczyliśmy w konferencji upowszechniającej rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” zorganizowanej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Partnera ponadnarodowego KARE Promoting Inclusion For People With Intellectual Disabilities. 
W trakcie spotkania podkreślano jak ważna jest rola trenera pracy w indywidualnym wsparciu osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano także gotowe, wystandaryzowane narzędzie do realizacji tego wsparcia.

wróć