Spotkanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego

23-03-2015

9 marca 2015 roku pracownicy Działu ds. Absolwentów uczestniczyli w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Poruszone zostały następujące kwestie: stan prac nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wyniki dotychczasowych prac RDPP dotyczących świadczenia usług społecznych przez organizację pozarządowe i podmioty zrównane; regulacje ws. wkładu własnego organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych do projektów wspieranych ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest jedynym, nowopowstałym ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego i sytuuje się obok Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

wróć