Dziękujemy

27-02-2015

Szkolenie podczas którego wykorzystano nowy sprzęt, fot. A. Magner
Szkolenie podczas którego wykorzystano nowy sprzęt, fot. A. Magner

Dzięki dotacji Fundacji Orange zakupiliśmy telewizor LCD wraz z akcesoriami. Zakup sprzętu ułatwia prezentację stanowiska pracy dla niewidomych: operator Wirtualnego Contact Center, umożliwi pracownikom Działu ds. Absolwentów i ich niewidomym kolegom przystępną prezentację tego stanowiska na spotkaniach z przyszłymi pracodawcami.

wróć