„Praca w chmurach” – nowy projekt Działu ds. Absolwentów

29-01-2015

Wizualizacja projektu PRACA W CHMURACH
Wizualizacja projektu PRACA W CHMURACH

Rozpoczęła się realizacja projektu „Praca w chmurach” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie zadań zlecanych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

- posiadają ważne orzeczenie o stopniu
  niepełnosprawności z tytułu wzroku
- potrafią obsługiwać komputer w stopniu co najmniej
  podstawowym
- są w wieku od 18 do 65 lat
- chcą podjąć zatrudnienie.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie:
www.promocjaikariera.pl

wróć