Obchody Święta Ośrodka

25-05-2022

W dniu 19 maja 2022 roku uczestniczyliśmy w obchodach Święta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Święto Ośrodka zostało połączone z jubileuszem 25-lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Edwina Kowalika. W programie przewidziano Ślubowanie tegorocznych Absolwentów Liceum i Technikum oraz koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej w Laskach. Po zakończonych uroczystościach nowi Absolwenci zostali powitani w Dziale ds. Absolwentów. W tym samym czasie nastąpiło poświęcenie i oficjalne otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów mieszczącego się na parterze budynku Działu ds. Absolwentów.

Więcej o wydarzeniach:

  1. Relacja z obchodów Święta Ośrodka: https://www.laski.edu.pl/pl/aktualnosci?opt_4416_page=1&opt_4416_cat_id=2&opt_4416_news_id=2371
  2. Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów: https://owit.laski.edu.pl/oficjalna-inauguracja-owit-w-laskach/

wróć