Warsztaty styczniowe dla otoczenia osób z dysfunkcją wzroku

16-02-2022

W dniach 27-28 stycznia 2022 roku w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku” odbyła się piąta edycja warsztatów i szkoleń. Odbywały się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Omówiono tematy: przepisy prawne i możliwości osób z dysfunkcją wzroku, przyczyny i skutki utraty wzroku.

Natomiast szkolenia indywidualne prowadzone były w tematach orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, tyfloinformatyce oraz tyflotechnice.

Już w lutym ostatnia edycja warsztatów i szkoleń.

wróć