Czerwcowe spotkanie dla otoczenia osób z dysfunkcją wzroku

06-07-2022

Na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach odbyło się I spotkanie projektowe dla asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia o charakterze grupowym i indywidualnym m.in. w tematach: przepisy prawne, możliwości osób z dysfunkcją wzroku czy o przyczynach i skutkach utraty wzroku, orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, tyfloinformatyka oraz tyflotechnika.

Wkrótce kolejne spotkania.

Zdjecia poniżej pokazują uczestników spotkania aktywnie uczestniczących w zajęciach.

wróć