Projekt Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku

04-07-2022

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie rozpoczęło realizację II edycji projektu pt. Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku. Kierowany jest do rodziców, opiekunów i innych osób z otoczenia osób z dysfunkcją wzroku. Projekt trwa od 4 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku.Podczas dwudniowych spotkań prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów odbędą się:

  1. Warsztaty społeczno-wspierające, na których zostaną poruszone tematy o przyczynach i skutkach utraty wzroku, możliwościach osób z dysfunkcją wzroku w zakresie nauki, pracy i rodziny, przepisach prawnych, a osobach niepełnosprawnych oraz zostanie przedstawione świadectwo osób z dysfunkcją wzroku.
  2. Szkolenia indywidualne dla każdego uczestnika trwające średnio 1 godzinę z zakresu: czynności życia codziennego, tyfloinformatyki, tyflotechniki oraz orientacji przestrzennej.  W trakcie szkoleń pomożemy doświadczyć, co to znaczy być osobą niewidomą lub słabowidzącą tj. ćwiczyć z zawiązanymi oczami poruszanie się przy pomocy białej laski oraz pracę z użyciem bezwzrokowych technik i metod.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794-700-144 lub mailowo wsparcie@laski.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona więc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Najbliższe wolne terminy: 13-14 października oraz 17-18 listopada 2022 r. O wszelkich zmianach będziemy informować. 

wróć