Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku

18-08-2021

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pt. „Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku” w którym udział mogą wziąć rodzice, opiekunowie i inne osoby z otoczenia osób z dysfunkcją wzroku. Projekt trwa do końca marca 2022 roku i jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas dwudniowych spotkań prowadzonych przez wysokiej klasy doświadczonych specjalistów odbędą się:

a) Warsztaty społeczno-wspierające, na których:

- pomożemy zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku,

- podpowiemy, jak zorganizować przestrzeń aby była przyjazna dla osób niewidomych,

- ułatwimy poznanie i zrozumienie zagadnień świata dotyku i dźwięków,

- przybliżymy tematy związane z prawem, nauką, pracą i przyszłością,

- zapoznamy z dostępnymi na rynku rozwiązaniami technologicznymi;

b) Szkolenia indywidualne, w trakcie których pomożemy doświadczyć, co to znaczy być osobą niewidomą lub słabowidzącą tj. ćwiczyć z zawiązanymi oczami poruszanie się przy pomocy białej laski oraz pracę z użyciem bezwzrokowych technik i metod.

wróć