Realizacja programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami"

03-08-2021

Dział ds. Absolwentów w 2021 roku realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycję 2020-2021. Aktualnie uczestniczy w nim 30 osób z niepełnosprawnością. Mają zapewnioną pomoc dzięki kilkunastu asystentom.

Przypominamy - asystent pomaga osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych.

Zgodnie z wytycznymi „Program” ma również zapewniać:

- zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

Świadczone usługi asystenta są dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

wróć