Aktualności Działu Absolwentów

Z wizytą na Warsztatach Terapii Zajęciowej

Z wizytą na Warsztatach Terapii Zajęciowej

9 i 23 marca 2015 roku trzecie klasy zawodowe oraz trzecie klasy przysposabiające do pracy odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” na ul. 29 listopada 10 w Warszawie zorganizowane przez Dział ds. Absolwentów.

więcej

09-04-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Pożegnaliśmy absolwenta

Pożegnaliśmy absolwenta

W dniu 25 marca 2015 roku pożegnaliśmy śp. Stefana Wróbla.

więcej

09-04-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Europa bez barier

W Sejmie RP w dniu 31 marca 2015 roku odbyła się konferencja pn.: „Europa bez barier – Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej”, w której Dział ds. Absolwentów uczestniczył. Organizatorem był europoseł Marek Plura przy wsparciu senatora Jana Filipa Libickiego.

więcej

09-04-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Żegnamy absolwenta

Żegnamy absolwenta

W dniu 6 kwietnia 2015 roku zmarł absolwent Janusz Tkaczyk.

więcej

09-04-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Konferencja „Cyfrowo wykluczeni”

17 marca uczestniczyliśmy w konferencji „Cyfrowo wykluczeni” zorganizowanej przez Fundację Widzialni. 

więcej

24-03-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Spotkanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego

9 marca 2015 roku pracownicy Działu ds. Absolwentów uczestniczyli w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

23-03-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Konferencja w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

3 marca uczestniczyliśmy w konferencji upowszechniającej rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” zorganizowanej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Partnera ponadnarodowego KARE Promoting Inclusion For People With Intellectual Disabilities. 

więcej

22-03-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Dziękujemy

Dziękujemy

Dzięki dotacji Fundacji Orange zakupiliśmy telewizor LCD wraz z akcesoriami.

więcej

27-02-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Nowa strona Rabki

Nowa strona Rabki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce.

więcej

17-02-2015 | Kategorie: Ogólne, Dział Absolwentów, Wolontariat, Szkoła Podstawowa Laski, Szkoła Muzyczna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego Dziecka, Przedszkole, Szkoły Ponadpodstawowe Laski, Dział Głuchoniewidomych, Internat dla Dziewcząt Laski, Internat dla Chłopców Laski, Dział darów, Rabka

„Praca w chmurach” – nowy projekt Działu ds. Absolwentów

„Praca w chmurach” – nowy projekt Działu ds. Absolwentów

Rozpoczęła się realizacja projektu „Praca w chmurach” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie zadań zlecanych w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

29-01-2015 | Kategorie: Dział Absolwentów

Strona /23

pierwsza ... 21 22 23 ... ostatnia