Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych

Duszpasterstwo Niewidomych jest duszpasterstwem specjalistycznym. Wspiera osoby z dysfunkcją wzroku, mieszkające na terenach parafii i pozostające w obrębie poszczególnych duszpasterstw parafialnych.
Duszpasterstwo Niewidomych w skali ogólnopolskiej zostało zainicjowane w roku 1957, a jego pierwszym duszpasterzem był ksiądz Tadeusz Fedorowicz wieloletni ojciec duchowy środowiska Lasek
Główną siedzibą duszpasterstwa jest klasztor sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża przy kościele św. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11.

Archidiecezja Warszawska
ks. Andrzej Gałka – duszpasterstwo.niewidomych@op.pl

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych
ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa
tel. 22 831-02-21 lub 22,
fax. 22 635-80-51
e-mail: duszpasterstwo.niewidomych@op.pl
www.dn.triuno.pl/
www.duszpasterstwoniewidomych.pl