Domy opieki dla dorosłych osób niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi domy dla kobiet w Żułowie (województwo lubelskie) i dla mężczyzn w podkrakowskich Niepołomicach.


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Dom Pomocy Społecznej w Żułowie p.n "Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet"

Żułów 13, 22-310 Kraśniczyn

e-mail: domnadziei@op.pl

www.dpsdomnadziei.pl

Dyrektor: s. Pia Ewa Gumińska

tel. 82 577 55 86, 577 55 30

fax 82 577 52 70


Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

ul. Zabierzowska 24, 32-005 Niepołomice

Dyrektor: ks. Jacek Ponikowski

tel. 12 281 37 01