Czasopisma Laski

Laski – Pismo Rehabilitacyjno-Społeczne


Redaktor naczelny: Józef Placha

Sekretarz redakcji i redaktor: Anna Pawełczak-Gedyk

Najnowszy numer czasopisma Laski można zamówić w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (tono@laski.edu.pl). Cena egzemplarza wraz z przesyłką wynosi 10 zł.

Cena prenumeraty na cały rok 50 zł

Konto: PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
Z dopiskiem: na czasopismo "Laski"


Zapraszamy do zapoznania się z wersją czasopisma dedykowaną dla osób z dysfuncją wzroku:

Laski nr 1-2 2021

Laski nr 3 2021

Laski nr 4 2021

Laski nr 5 2021

Laski nr 1-2 2022

Laski nr 3 2022

Laski nr 4 2022

Laski nr 5-6 2022


Laski nr 5-6 2022

Laski nr 5-6 2022

Laski nr 4 2022

Laski nr 4 2022

Laski nr 3 2022

Laski nr 3 2022

Laski nr 1-2 2022

Laski nr 1-2 2022

Laski nr 1-2 2022

Laski nr 5-6 2021

Laski nr 5-6 2021

Laski nr 4 2021

Laski nr 4 2021

Laski nr 4 2021

Laski nr 3 2021

Laski nr 1-2 2021

Laski nr 1-2 2021

Laski nr 1-2 2021

Laski nr 5-6 2020

Laski nr 4 2020

Laski nr 3 2020

Laski nr 1-2 2020

Laski nr 5-6 2019

Laski nr 4 2019

Laski nr 3 2019

Laski 1-2 2019

Laski nr 6 2018

Laski nr 4-5 2018

Laski nr 4-5 2018

Laski nr 3 2018

Laski nr 3 2018

Laski nr 1-2 2018

Laski nr 6 2017

Laski 4-5 2017

Laski 3-4 2017 plik pdf

Laski 3-4 2017 plik pdf

Laski 1-2 2017 plik pdf

Laski 1-2 2017 plik pdf

Laski 6 2016 plik pdf

Laski 5 2016 plik pdf

Laski 5 2016 plik pdf

Laski 3-4 2016 plik pdf

Laski 1-2 2016