Biblioteka tyflologiczna

Biblioteka Tyflologiczna Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi powstała w latach 30. XX wieku. W sprawozdaniu z działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi z kwietnia 1938 roku znajdujemy informację, że: „Biblioteka Tyflologiczna Towarzystwa obejmująca 700 pozycji katalogowych, posiada dzieła z zakresu: tyflologia, komplety sprawozdań instytucji zagranicznych, katalogi książek, nut, pomocy szkolnych itp. Biblioteka abonuje ponadto szereg czasopism tyflologicznych w języku angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.” W roku 1939 Biblioteka, która swoją siedzibę miała w „Watykanie”, została zniszczona. Dopiero w roku 1951 rozpoczęto porządkowanie tego co zostało, ponowne kompletowanie księgozbioru i udostępnianie go czytelnikom. W maju 1983 Biblioteka obejmowała 3692 pozycje. W zbiorach tych znajdowały się druki zwarte i maszynopisy. Bibloteka kilkakrotnie zmieniała swoje miejsce

W 1980 roku Biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu Przyjaciół Niewidomych i nie zmieniła swojej siedziby do dnia dzisiejszego.

Biblioteka Tyflologiczna jest częścią Działu Tyflologicznego. Znajdują się w niej czasopisma, kasety, płyty CD i DVD a przede wszystkim książki. Księgozbiór Biblioteki liczy około 10 000 egz.

Istotną, wartościową część tych zbiorów stanowią maszynopisy, czyli teksty nigdy nie opublikowane. Część maszynopisów stanowią prace dyplomowe studentów i pracowników Ośrodka. Są to głównie teksty dotyczące osób niewidomych oraz opracowania z zakresu pedagogiki specjalnej czy ogólnej.

Trzon księgozbioru stanowią zarówno publikacje sprzed wielu lat jak i nowości wydawnicze na temat osób niewidomych i niepełnosprawnych oraz z pedagogiki ogólnej i psychologii zarówno ogólnej jak i rozwojowej.