Szczegółowa informacja o zasobach biblioteki czarnodrukowej i i brajlowskiej dostępna jest pod nr telefonu:

22 752 32 03