Badania naukowe i praktyki studenckie

8BADANIA NAUKOWE i  PRAKTYKI STUDENCKIE:

Ubiegający się o zgodę na przeprowadzenie badań wśród uczniów lub pedagogów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach (OSW) winien przesłać do Działu Tyflologii prośbę skierowaną do Pani Elżbiety Szczepkowskiej Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach  na adres e-mailowy tyflologia@laski.edu.pl  lub listownie, albo osobiście, wraz z następującymi dokumentami:

 • Zaświadczenie, że jest się studentem/pracownikiem naukowym;
 • Podanie studenta o możliwość przeprowadzenia badań w OSW w Laskach poświadczone przez uczelnię (pieczątka promotora lub dziekana).
 • Podanie powinno zawierać: sformułowany temat pracy, oraz określenie metody badawczej, a także narzędzia badawczego, takiego jak: test, ankieta, arkusz obserwacji, kwestionariusz itp.; opis grupy badawczej (wiek, określenie typu niepełnosprawności, liczebność grupy badawczej)
  • Załączone narzędzie badawcze typu: ankieta, kwestionariusz wywiadu itp.
  • Pisemne zobowiązanie dostarczenia po obronie egzemplarza pracy dyplomowej do naszej Biblioteki Tyflologicznej (informację można zamieścić w podaniu).


Każdy student chcący odbyć praktyki na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach powinien dostarczyć: drogą mailową, osobiście lub listownie następujące dokumenty:

 • Podanie do Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, Pani Elżbiety Szczepkowskiej na adres e-mailowy: tyflologia@laski.edu.pl poświadczone przez uczelnię, szkołę, pieczątką uczelni, szkoły.
 • Skierowanie na praktyki wystawione przez uczelnię;
 • Program praktyk z informacją:
 • czasu trwania - ile godzin mają obejmować  praktyki,
 • w jakiej placówce Ośrodka mają się odbywać,
 • co mają obejmować.

 

KONTAKT:

Dział Tyflologii

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

tel: (+48 22) 75 23 295

kom.:  (+48)  512 924 301   s. Benita Hadamik – Kierownik Działu Tyflologii

(+48 22) 75 23 287   p. Beata Hermanowicz – Biblioteka Tyflologiczna

e-mail: tyflologia@laski.edu.pl  lub  s.benita@laski.edu.pl

Dojazd: autobusem 210 z przystanku Metro Młociny do przystanku Laski Sokołowskiego
Dojście: pieszo Al. Matki Elżbiety Czackiej około 8 minut do budynku „Dom Przyjaciół Niewidomych” – Dział Tyflologii - I piętro

 

 

Aktualizacja na stronie www.laski.edu.pl 07.05.2021 r.