Dotknąć druku

Akcja zakończona.

Zebraliśmy: 72.593 zł

Dziękujemy, że odkryliście jak wielkie znaczenie ma dla naszych wychowanków "sześć kropek"...


Kochani Przyjaciele Świata Pod Palcami!
Drodzy Darczyńcy!

Z radością pragniemy poinformować Was o zakończeniu naszej akcji „Dotknąć Druku”.

Rozpoczęta 15. stycznia przyniosła WSPANIAŁY WYNIK!!!
Dzięki wielkiej ofiarności Ludzi Dobrej Woli udało nam się zebrać na licencje Duxbury Braille Translator:

72.593 zł

Dzięki WAM nasi uczniowie będą mogli przygotowywać i drukować treści posługując się najnowszym oprogramowaniem do konwersji tekstu w postaci elektronicznej na postać gotową do druku w brajlu.

W imieniu wszystkich niewidomych uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
serdecznie Wam dziękujemy – wszystkim razem
i każdemu z osobna!

Dziękujemy, że odkryliście jak wielkie znaczenie ma dla naszych wychowanków „sześć kropek”…

Sześć kropek i ich znaczenie…

Czy pamiętasz kostki wykorzystywane w grach planszowych, gdzie liczba „wyrzuconych” oczek wskazywała o ile miejsc przesunie się Twój pionek na planszy? Zapewne przypominasz sobie, że wyrzucona szóstka oczek pozwalała uciec najdalej. Czy wyobrażasz sobie, że ten układ, sześciu ułożonych w dwie kolumny kropek posiada znacznie szersze znaczenie?

Czy wiesz, że…

to kształt znaku podstawowego na którym oparty jest system pisma punktowego dla niewidomych. Tak, to brajl, którego nazwa pochodzi od nazwiska Braille – noszonego przez niewidomego młodzieńca o wdzięcznym imieniu Louise. Ludwik, dokonał adaptacji, uszeregowania i uproszczenia wojskowego, opartego na piśmie wypukłym, systemu przekazywania informacji tajnych i przystosował go dla potrzeb osób niewidomych. Sam był niewidomy, gdyż na skutek nieszczęśliwego wypadku stracił wzrok i pragnął stworzyć system dostępu do wiedzy przez osoby, podobnie jak on, pozbawione wzroku.

Z tych sześciu kropek można stworzyć 64 kombinacje znaków wraz ze znakiem pustym, zwanym potocznie spacją. Powstały w ten sposób alfabet umożliwia niewidomym zapis treści w dowolnym języku jak i dziedzinie życia łącznie z matematyką, fonetyką, chemią i muzyką.

Polską wersję alfabetu Braille’a opracowała i opublikowała
w 1934 roku założycielka naszego Dzieła Lasek – Matka Elżbieta – Róża Czacka.

63 kombinacje to za mało, aby opisać każdy znak występujący w tzw. czarnym druku. Dlatego znaczenie wypukłych kropek uzależnione jest od kontekstu. Przykładowo litera „a” reprezentowana przez pojedynczą kropkę może stać się cyfrą 1 jeśli zostanie poprzedzona tzw. znakiem cyfry lub wielkim A za sprawą znaku wielkiej litery.

Każdy znak w alfabecie brajla posiada odpowiedni rozmiar, aby łatwo można go było rozpoznać pod palcami. Nie można manipulować jego wielkością jak czcionką w druku. Istnieje taki przelicznik, który mówi, że 1800 znaków zapisanych na standardowej stronie arkusza formatu A4 zajmuje aż 3 strony w brajlu. Aby częściowo rozwiązać ten problem stosuje się skróty, gdzie powtarzające się zbitki literowe w wyrazach zastępuje się pojedynczym znakiem. Za granicą większość treści występujących w brajlu drukuje się wyłącznie skrótami.

Dziś, w erze technologii informacyjnej przygotowanie i druk treści w brajlu realizuje się za pomocą komputera. Do konwersji tekstu w postaci elektronicznej na postać gotową do druku w brajlu stosuje się specjalne oprogramowanie. Dokonuje ono adaptacji tekstu czarnodrukowego do potrzeb brajla. Dodaje prefiksy, zamienia tekst na skróty, reformatuje tabele, zamienia atrybuty tekstu itp.

Takie oprogramowanie jest bardzo drogie dlatego zwracamy się do Was z wielką prośbą o pomoc w jego zakupie.

Chcemy je dostarczyć naszym uczniom, gdyż ortografii i pisowni obcojęzycznych słów nie można uczyć się na słuch, trzeba tego dotknąć w druku.

Potrzebujemy 20 licencji na 20 stanowisk komputerowych do naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Koszt jednej to 2 500 PLN. W sumie potrzebujemy 50 000 PLN.

Gorąco prosimy o wsparcie naszej akcji i pomoc w zebraniu środków na oprogramowanie Duxbury Braille Translator poprzez dowolną wpłatę na nasze konto:

mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
- z dopiskiem „NA DBT”

lub poprzez naszą stronę – klikając TUTAJ
i wybierając jako cel wpłaty: Akcja - "Dotknąć druku"

Za każdą kwotę – wyrażającą dar serca – będziemy ogromnie wdzięczni!

Zapraszamy!!!

wróć