Jubileuszowa pomoc


Z okazji 45-tych urodzin Pan Daniel
chciałby wesprzeć Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach. Zachęcamy wszystkich przyjaciół naszego drogiego Dobroczyńcy biorących udział w imprezie jubileuszowej do włączenia się w zbiórkę funduszy na wyposażenie sali logopedycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz naprawę 2 kotłów gazowych.

Aby nasi wychowankowie mogli korzystać z zajęć potrzebujemy niezbędnych specjalistycznych narzędzi do diagnozy i terapii logopedycznej osób z uszkodzonym wzrokiem. Bardzo zależy nam na wyposażeniu pracowni w programy multimedialne oraz różnego rodzaju instrumenty jak bębenki, tamburyna, trójkąty itp. nieodzowne w prowadzeniu logorytmiki najmłodszych, niewidomych dzieci z dodatkowymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Obecnie borykamy się również z awarią 2 kotłów gazowych, które zapewniają ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach użytkowanych przez naszych podopiecznych. Ponieważ zbliża się okres jesienno-zimowy, musimy jak najszybciej dokonać niezbędnych napraw.

Będziemy ogromnie wdzięczni za pomoc w zrealizowaniu naszych najpilniejszych potrzeb, których koszt oszacowano na 10.500 złotych.

Osoby, które chciałyby wesprzeć inicjatywę Pana Daniela mogą przekazywać wpłaty:

bezpośrednio na konto Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002 z dopiskiem w tytule "Jubileuszowa pomoc"

lub też online poprzez Formularz wpłaty i wybór celu "Jubileuszowa pomoc".

W imieniu naszych niewidomych uczniów Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!!!

wróć