Zarząd TOnO

02-06-2015

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi został wybrany na Zebraniu Ogólnym 30 maja 2015 roku.

Podczas zebrania w dniu 1 czerwca Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes                           Józef Placha        

I Zastępca Prezesa       s. Radosława - Anna Podgórska                 

II Zastępca Prezesa       Leszek Połomski             

Sekretarz                       Beata Sawicka             

Zastępca Sekretarza      Lucyna Pilaszek                   

Skarbnik                          Paweł Kacprzyk        

Zastępca Skarbnika        s. Jeremia - Bożena Zych               

Członkowie:                     s. Alberta - Grażyna Chorążyczewska

                                          Paweł Wdówik

                                          Włodzimierz Domański.

wróć