Z Żytomierza na Ukrainie o projekcie JĘZYK OTWIERA ŚWIAT

04-10-2018

Rok temu w Laskach świętowałam z uczniami Europejski Dzień Języków. W tym roku święto to obchodziłam ze społecznością Szkoły Wiedzy o Polsce w Żytomierzu, na Ukrainie, gdzie uczę języka polskiego. Na placu przed siedzibą szkoły odbył się piknik. Było bardzo kolorowo i gwarnie. Każdy mógł zobaczyć, jak znajomość języków pozwala odnaleźć się w świecie i w jaki sposób można ciekawie uczyć się języka obcego (tutaj znaczy to  języka polskiego, bo językiem pierwszym jest ukraiński). Mówiono oczywiście w ojczystym języku, słychać było polski, angielski i niemiecki. Pisano alfabetem łacińskim, cyrylicą i pismem Braille’a – po ukraińsku i po polsku. Były konkursy językowe; indywidualnie i w zespołach rozwiązywano zagadki i krzyżówki, układano słowa z rozsypanych liter, a pisząc „po niewidomemu”,  używano kasztanów jako brajlowskich punktów. Zabawy z pismem punktowym miały też za zadanie przybliżyć postać twórczyni polskiego brajla - Róży Czackiej, późniejszej matki Elżbiety Czackiej, która związana też jest z Żytomierzem (przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu do miejscowego kościoła pod wezwaniem św. Jana z Dukli). W językowych zabawach uczestniczyli nie tylko młodsi i starsi uczniowie, ale także ci, którzy przypadkowo znaleźli się na placu – właśnie przechodzili i to, co działo się, na tyle ich zainteresowało, że zatrzymywali się, towarzyszyli bawiącym się językiem. Na dłużej przystawali też rodzice, odbierający swoje dzieci po lekcjach.

Z okazji Europejskiego Dnia Języka wydano jednodniówkę „Mamy COŚ do powiedzenia”, m. in. przedstawiającą korzyści, które niesie wielojęzyczność i zachęcającą do nauki języka polskiego jako drugiego języka. Uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce napisali o swojej motywacji do nauki: ciekawi nas świat i chcemy dowiedzieć się też więcej o Polsce i Polakach, chcemy mieć kontakt z polskimi kolegami, kiedyś tam studiować. 

Piknik „Język otwiera świat” stanowił finał działań realizowanego projektu "Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie", współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwom Fundacji Wolność i Demokracja.

Teresa Cwalina
Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG

wróć