Spacer po Starówce

28-09-2015

W grupie II, co rzadko się zdarza, na weekend zostały tylko dwie dziewczynki, więc była to dobra okazja, by wyruszyć na podbój stolicy. Paulina i Agata pojechały z p. Anią na Starówkę.

Największą atrakcją było zwiedzanie Zamku Królewskiego! Dziewczęta za pomocą audiodyskrypcji na chwilę przeniosły się w zamierzchłe czasy, tańczyły na sali balowej czy oglądały królewski tron. Mogły podziwiać też obrazy znanych artystów.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym i Nowym Mieście, zwiedzanie Barbakanu i murów warownych. Aby nie ustać w drodze, nasza młodzież zatrzymała się na pysznych gofrach. Dziewczęta wróciły zmęczone, ale szczęśliwe i pełne wrażeń. Weekend uważamy za udany! 

fot. p. Anna Gierczak

wróć