Warsztaty teatralne, czyli CHOREA w Laskach

21-09-2015

19 września 2015 roku w Internacie Dziewcząt odbyły się bardzo ciekawe warsztaty teatralne. Poprowadzili je nasi goście ze Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA z Łodzi, którzy od 2014 r. pracują nad projektem VIDOMI, w którym biorą udział zarówno osoby widzące jak i niewidome oraz słabowidzące. Warsztaty pokazały próbę znalezienia komunikacji poprzez alternatywne techniki pracy z dźwiękiem, dotykiem, ruchem. Podczas pracy z artystami, w czasie ćwiczeń ruchowych, rytmicznych i muzycznych, nasza młodzież mogła doświadczyć "widzenia" całym ciałem, co było dla nich niezwykłym przeżyciem.

Projekt VIDOMI zaowocował spektaklem o tym samym tytule, w którym aktorzy balansując na granicy mroku i światła opowiadają historię o przekraczaniu barier pomiędzy światem widzących i niewidomych.

II część projektu: VIDOMI - KONTYNUACJE, to wakacyjny wyjazd warsztatowy, który odbył się w lipcu 2015, a także warsztaty prowadzone przez artystów w różnych Ośrodkach dla Niewidomych i Słabowidzących na terenie Polski.

21 września 2015 roku delegacja młodzieży, nauczycieli i wychowawców z Lasek miała okazję zobaczyć spektakl VIDOMI w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i czekamy na III część projektu: bezpośrednią współpracę z nami.

fot. s. Jana Maria

wróć