Iluminacja kaplicy

27-08-2015

26 sierpnia 2015 roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się prezentacja zewnętrznego oświetlenia kaplicy, ufundowanego przez ks. Kazimierza Olszewskiego i Darczyńców z grupy "Wędrówka" ojca Tadeusza.

Zebrani odśpiewali Apel Jasnogórski, wysłuchali rozważania maryjnego wygłoszonego przez ks. rektora Sławomira Szczepaniaka, odmówili jedną tajemnicę różańca. Została przedstawiona historia projektu.

Na zakończenie matka Radosława Podgórska podziękowała Fundatorom i Wykonawcom za realizację zewnętrznego oświetlenia laskowskiej kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej.

Anna Magner

fot. s. Leona

wróć