Zakończenie turnusu

13-07-2015

W dniu 12 lipca 2015 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach zakończył się turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących, zorganizowany przez Polski Związek Niewidomych we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi.

Uczestniczyło w nim 21 dzieci w wieku od dwóch do trzynastu lat wraz z rodzicami, opiekunami.

Dzieci brały udział m.in. w zajęciach z: rehabilitacji wzroku, hipoterapii, orientacji przestrzennej oraz bezpiecznego i samodzielnego poruszania się z elementami czynności życia codziennego, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej. Uczestniczyły też w zajęciach muzyczno-ruchowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych w wodzie (basen), z elementami metody Weroniki Sherborne, edukacyjnych, teatralnych czy ceramicznych, jak również w terapii logopedycznej i psychologicznej.

Dla rodziców zorganizowano warsztaty tańca i zajęcia z ceramiki. Mieli oni możliwość rozmów z psychologiem, a także spotkanie z Pawłem Wdówikiem - niewidomym wychowankiem Lasek, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbyły się wycieczki do Żelazowej Woli, Manufaktury Czekolady i centrum zabaw HappyLand w Łomiankach. Wszyscy korzystali z seansów w leczniczej komnacie solnej "Delfin" w Izabelinie. Dzieci bawiły się na dmuchanych zabawkach.

Na zakończenie turnusu uczestnicy przygotowali przedstawienie pt. "Calineczka". Koordynatorki s. Julitta Siedlecka i Beata Zięba wręczyły dzieciom dyplomy.

Anna Magner

fot. Anna Magner

wróć