Doktorat s. Lidii Witkowskiej

29-09-2014

Dnia 24 września 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej s. Lidii Witkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pt. "Rola kierownictwa duchowego w procesie kształtowania Dzieła Lasek".

Rozprawa doktorska s. Lidii to próba znalezienia odpowiedzi na postawione pytania o rolę kierownictwa duchowego w procesie kształtowania Dzieła Lasek. Punktem wyjścia było ukazanie różnych aspektów kierownictwa duchowego, takich jak macierzyństwo czy towarzyszenie duchowe.
Praca została napisana w oparciu o materiały pozostawione przez Założycieli Dzieła Lasek, jak również przez świadków ich życia i nauczania.

Wszystkie z przedstawionych w pracy postaci ukazywały i nadawały własny, niepowtarzalny sposób podążania za Chrystusem: Matka Czacka poprzez służbę niewidomym, którzy mieli stać się apostołami wśród widzących; ksiądz Władysław Korniłowicz, jako niestrudzony sługa Prawdy, poprzez służbę ołtarza i piękno liturgii; ksiądz Tadeusz Fedorowicz, poprzez ukazanie apostolskiego wymiaru przyjaźni z człowiekiem i z Chrystusem. Siostra Maria Gołębiowska towarzyszyła duchowo ludziom na każdym etapie ich życia. Potrafiła słuchać i modlić się, ofiarując swoje życie za innych.

Dla wielu ludzi spotkanie takich postaci jak Matka Czacka, ks. Korniłowicz, ks. Fedorowicz czy s. Maria Gołębiowska było spotkaniem z nauczycielem i mistrzem. To właśnie oni pomagali innym odnajdywać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania związane z sensem życia.

Siostra Lidia w swojej pracy ukazała, że spotkania z ludźmi Lasek były dotykaniem świętości zwyczajnego życia, które pociągało i prowadziło na drogę wiary, pozwalało doświadczyć Bożej tajemnicy, która stawała się dla wielu realną rzeczywistością.

Gratulujemy siostrze doktor Lidii Witkowskiej wyboru tak ważnego tematu.
Cieszymy się, że idea Dzieła Lasek jest także w ten sposób rozpowszechniana.

Daria Kuźniecow-Dudko
Anna Magner

fot. Monika Sczaniecka

wróć