Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dobiegł końca...

13-07-2022

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy trwał od 26 czerwca do 10 lipca. Brało w nim udział 22 dzieci wraz z rodzicami.

Celem turnusu była edukacja i rehabilitacja. W I części dnia odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu tyflopedagogiki, nauka czytania i pisania brajlem. Dzieci wraz z rodzicami poznawali nowoczesne technologie ułatwiające codzienność osobom z niepełnosprawnością wzroku, brali udział w terapii widzenia, zajęciach z orientacji przestrzennej i mobilności oraz czynności życia codziennego. Popołudniami były zajęcia grupowe - basen, ceramika w I tygodniu, a w II tygodniu zajęcia kulinarne, dogoterapia, rehabilitacja ruchowa, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe.

Wieczorami odbywały się warsztaty dla rodziców.Dorośli przeszli kurs brajla, brali udział w zajęciach „Jak funkcjonuje osoba z niepełnsprawnością wzrokową?”, były też zajęcia taneczne. 

Na turnusie odwiedził nas też Paweł Wdówik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Kolejnymi gośćmi byli przedstawicie Polskiego Związku Niewidomych - Prezes Zarządu Głównego - Andrzej Brzeziński wraz z Elżbietą Oleksiak i Iwoną Optułowicz. Cennym aspektem było też spotkanie z Fundacją Prowadnica, którzy opowiedzieli jak wygląda życie z perspektywy dorosłej osoby niewidomej, a także na co należy zwrócić uwagę będąc rodzicem dziecka z niepełnosprawnością wzroku. 

Nieobyło się bez wycieczki do Warszawy. Uczestnicy turnusu zwiedzili Starówkę, poznali historię miasta, którą przewodnik urozmaicał opowiadaniem legend. A na koniec? Lody na osłodę tego przyjemnego dnia.

Rodzice dziękowali za organizacje takiego turnusu, wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z prośbą o kontynuowanie takiego rodzaju wypoczynku. W sobotę o godz. 10:00 odbyło się oficjalne zakończenie turnusu, były występy oraz momenty wzruszeń po których wszyscy bezpiecznie rozjechali się do swoich domów. 

Do zobaczenia za rok!

wróć