Pogrzeb śp. Stanisława Świderskiego

08-06-2022

Fundacja "Praca dla Niewidomych" pragnie poinformować, iż ceremonia pogrzebowa śp. Pana Stanisława Świderskiego (wieloletniego Przewodniczącego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce oraz wybitnego działacza i fundatora wielu inicjatyw na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących) odbędzie sie w kaplicy w Laskach 27 czerwca o godzinie 11.00.
Stanisław Świderski urodził się w Warszawie w październiku 1924 r. W czasie okupacji  niemieckiej brał udział w akcjach podziemnych Armii Krajowej. Po powstaniu warszawskim został wywieziony do obozów jenieckich. W 1951 roku osiedlił się w Nowym Jorku. Studiował na uniwersytetach: Warszawskim, Londyńskim i Columbia w Nowym Jorku. Przez prawie 40 lat pracował zawodowo w pionierskiej firmie komputerowej – IBM, zajmując się badaniem rynku, planowaniem i zarządzaniem kadrami. Pracę społeczną w Komitecie Pomocy Niewidomym w Polsce rozpoczął w 1958 roku, a dwadzieścia lat później został prezesem jego zarządu.
źródło: Fundacja "Praca dla Niewidomych"

wróć