Wiceminister z odwiedzinami w Laskach

27-01-2020

23 stycznia Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik odwiedził Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Wiceminister jest absolwentem Lasek.

W czwartkowym spotkaniu w Laskach wzięli udział: Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz. Celem wizyty było zapoznanie się z placówką i wyzwaniami związanymi z edukacją osób niewidomych oraz ich zatrudnieniem. W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy oraz podopieczni ośrodka. Odwiedziny rozpoczęły się od zwiedzania szkoły oraz pracowni.

Młodzież z „Jabłonek” przeprowadziła z Wiceministrem Pawłem Wdówikiem wywiad, w którym pytano na czym polega praca w Ministerstwie, o młodości i szkolnych przygodach Pana Pełnomocnika oraz o perspektywach zawodowych przyszłych absolwentów szkół w Laskach. Uczniowie opowiedzieli i pokazali sale do nauki masażu oraz salę informatyczną, gdzie uczą się programowania.

Paweł Wdówik jest absolwentem Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r.  kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.

W latach 1993-2003 - wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej,

w latach 2001-2010 - Pracował także jako redaktor Katolickiego Radia Józef.

Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Fot. Justyna Grochowska

wróć