Warto pomagać. Polskie Towarzystwo Reasekuracji

25-09-2017

„Każdy z nas chciałby coś zrobić dobrego dla innych, ale czasem brakuje wiedzy i możliwości, jak pomagać” – powiedziała Asia, uczestniczka wolontariatu pracowniczego firmy Polskie Towarzystwo Reasekuracji, która 16 września pomagała w Ośrodku Szkolno-Wychowaczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.


To był pracowity i dobry dzień. 16 września grupa pracowników Polskiego Towarzystwa Reasekuracji przyjechała do ośrodka w Laskach, by pomóc uporządkować teren przy internacie chłopców. Pracownicy firmy przyjechali wraz ze swoimi rodzinami, co pozwoliło zgromadzić sporą grupkę wolontariuszy.

„Tak spędzony dzień to przede wszystkim wielka satysfakcja z udzielonej pomocy. Na co dzień nie mamy czasu na takie aktywności, patrzymy przez pryzmat własnych obowiązków pracowniczych i rodzinnych, a tutaj stykamy się z problemy innych osób i pomagamy. Jesteśmy tu całą rodziną, więc dajemy też przykład” – powiedział Tomasz Polak, uczestnik wolontariatu.


Dzieci najpierw uczestniczyli w lekcji pomagania osobom niewidomym. Obejrzeli film o Ośrodku Szkolno-Wychowaczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach, zapoznali się z metodami nauczania i pisali na maszynie brajlowskiej. Później dołączyli do rodziców, by razem pracować w ramach wolontariatu pracowniczego. Praca nie ominęła nikogo. Najmłodsi grabili i sadzili kwiatki, panie porządkowy ogródki, a panowie przygotowywali domki pracownicze do odmalowania i ścinali żywopłot.

Weronika Kolczyńska, fot. Weronika Kolczyńska

wróć