Relacja z obozu sportowego w Sominach

26-07-2022

W dniach 3-14 lipca uczniowie i absolwenci naszego Ośrodka uczestniczyli w obozie sportowym, który odbył się w OW „Kaszubski Bór" w Sominach na Kaszubach. W wyjeździe wzięło udział 45 osób, w tym 30 dzieci. Głównym celem obozu było poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej młodzieży niewidomej, zachęcenie ich do czynnego wypoczynku poprzez pokazanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, a także  do regularnego uprawiania sportu. Temu służyły między innymi codzienne 30-minutowe rozruchy poranne, jak również systematyczne zajęcia z kolarstwa tandemowego, nordic walking, sportów wodnych (kajaki, rowery wodne, deski SUP) i tańców. Był też czas na plażowanie i kąpiele w jeziorze. Nikt się nie nudził, wieczorem uczestnicy obozu bawili się na dyskotece, przy ognisku lub na konkursach tematycznych. Wiele osób deklarowało chęć systematycznego uczestniczenia w zajęciach sportowych po wakacjach, jak również udziału w obozach w następnych latach. Organizatorem był UKS „Laski”, a wyjazd był możliwy dzięki środkom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.


Andrzej Gromulski

wróć