Nagrodzeni przez Ordynariat Polowy

17-01-2022

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie zostało tegorocznym laureatem przyznawanych przez Ordynariat Polowy wyróżnień Benemerenti.

– Ogromny szacunek dla całych pokoleń sióstr i osób świeckich dla środowiska Lasek. Przygotowujecie niewidomych do życia, ale równocześnie przygotowujecie do podjęcia pracy zawodowej. Oni dzięki Wam będą wnosić wiele dobra dla społeczności i to trzeba docenić – powiedział abp Guzdek.

Dodatkowo medalami Milito pro Christo zostali odznaczeni:

1. s. Alberta Chorążyczewska

2. s. Radosława Podgórska

3. p. Elżbieta Szczepkowska

4. p. Krystyna Konieczna

5. p. Józef Placha

6. p. Paweł Kacprzyk

Fot.  Krzysztof Stępkowski

wróć