Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dyrektorów placówek OSW

26-02-2021

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach ogłasza postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: dyrektora szkół ponadpodstawowych, dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora szkoły muzycznej

wróć