Wspólna misja, wspólny wizerunek

22-10-2020

„Chcemy dobrze odnajdywać się w realiach współczesnego świata, w którym świadome budowanie wizerunku jest koniecznością” – Paweł Kacprzyk, prezes TOnOS o zmianach w identyfikacji wizualnej Towarzystwa.

Weronika Kolczyńska: Jaka jest historia loga Towarzystwa? Do czego ono nawiązuje?

Paweł Kacprzyk, prezes TOnOS: Logo zostało stworzone na podstawie medalu „Pax et Gaudium in Cruce” autorstwa rzeźbiarza prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, który jest autorem m.in. pomnika „Małego Powstańca”. Logo symbolizuje misję Towarzystwa – dłonie, które równocześnie oferują pomoc osobom niewidomym, ale też popychają do samodzielnej realizacji marzeń w życiu. Wszystkie nasze wszechstronne działania – edukacja, rewalidacja, wychowywanie w wartościach chrześcijańskich, wsparcie dorosłych niewidomych, rozbudowa nowych technologii – mają jeden cel – ukształtowanie i wyposażenie w niezbędne narzędzie pewnego siebie człowieka, który pomimo swojej niepełnosprawności będzie mógł samodzielnie, ale nie samotnie, kroczyć przez życie.

WK: Dzisiaj (22 października) premiera odświeżonego logo.

PK: Dzisiaj obchodzimy 144. rocznicę urodzin naszej założycielki – Matki Elżbiety Róży Czackiej. Chcemy tym podkreślić, że misja Towarzystwa się nie zmienia, jesteśmy mocno zakorzenieni w historii, potrafimy czerpać z tradycji i z otwartością wykorzystywać współczesne narzędzia.

Tu podaj tekst alternatywny

(grafika loga, po lewej stronie brązowy okrąg, w nim narysowane otwarte dłonie, w dłoniach postać osoby z laską, po prawej napis: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi LASKI)

WK: Jaka więc zaszła zmiana?

PK: Głównie techniczna. Nasze logo jest znane od wielu lat, jego początki to lata 70. Z momentem pojawienia się nowych technologii, komputeryzacji grafiki, pojawiły się trudności ze swobodnym wykorzystywaniem go w projektach drukowych, wideo i Internecie. Przez lata radziliśmy sobie z tymi trudnościami, ale chcemy również dobrze odnajdywać się w realiach współczesnego świata, w którym świadome budowanie wizerunku jest koniecznością. Dlatego postanowiliśmy go odświeżyć, a w głównej mierze ujednolicić. Przerysowaliśmy zdjęcie JPG na grafikę wektorową oraz stworzyliśmy wspólną, dla wszystkich podmiotów Towarzystwa identyfikację wizualną. Chcemy, aby pomimo rozłożystości zadań i prowadzeniu działalności w różnych częściach Polski, identyfikowano nas jako całość, stąd ujednolicenie wizualne, ale jednocześnie chcemy podkreślić indywidualny charakter poszczególnych podmiotów – nadając im własny kolor.

WK: Czy za zmianami  wizerunkowymi idą zmiany w działalności Towarzystwa?

PK: Towarzystwo zostało powołane, by wspierać osoby niewidome, natomiast ta pomoc przybiera różne formy na przestrzeni lat. Róża Czacka zaczynała działalność od osób dorosłych, później pojawiła się praca z dziećmi i Ośrodek. Aktualnie świadczymy pomoc już od chwili urodzenia aż do później starości. To co teraz obserwujemy to coraz większe wsparcie dla osób dorosłych i tych tracących wzrok w późniejszym wieku. Myślę, że jest to jeden z kierunków na których należy się skupić, ponieważ działalność edukacyjna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest rozpoznawalna. Zbudowaliśmy już markę. Nawet w mowie, gdy mówimy o Ośrodku, mówimy „Laski” – stąd właśnie podkreślenie Lasek w identyfikacji. Jeżeli chodzi o kierunki edukacji to warto podkreślić, że podążając za potrzebami współczesnego świata uruchomiliśmy od tego roku szkolnego nowe kierunki w technikum – technika programistę, a od kilku lat zainteresowaniem cieszy się kierunek technika informatyka.

wróć