Remonty drogowe

05-08-2020

Uwaga. Trwają remonty dróg dojazdowych do Lasek: ul. 3 Maja w Mościskach i ul. 3 Maja w Laskach.  Wszystkich przebywających do Lasek prosimy o zapoznanie się ze zmianami ruchu.

  1. Mościska

W dniu 22.07.2020r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna remont nawierzchni jezdni oraz chodnika zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja w miejscowości Mościska na odcinku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego.

W związku z tym wykonawca prac Inwest AG sp. zo.o. sp. k. wprowadza czasową zmianę w organizacji ruchu, polegającą na:

chodnik zostaje wyłączony odcinkowo z użytkowania a ruch pieszy zostaje przeniesiony na drugą stronę drogi tj. ciąg pieszo rowerowy i drogę rowerową, na czas prac związanych z wymianą nawierzchni wprowadza się ruch jednokierunkowy z zachowaniem ruchu na kierunku z Warszawy do Izabelina. Pojazdy jadące od strony Izabelina będą kierowane ul. Sikorskiego do ul. Ekologicznej a następnie do ul. Estrady, odcinek ul. Sikorskiego dla pojazdów jadących od strony gminy Stare Babice zostanie ograniczony do ruchu jednokierunkowego bez możliwości dojazdu do remontowanego odcinka ul. 3 Maja od strony gminy Stare Babice.

zgodnie z umową zawarta pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a wykonawcą prac Invest AG, termin zakończenia całości prac związanych z remontem jezdni, remontem nawierzchni chodnika, odtworzeniem oznakowania poziomego i przywróceniem stałej organizacji ruchu to 31.08.2020 r.

  1. 1.       Zamknięcie ulicy 3 Maja w Izabelinie C

W dniu 30.07.2020 r. planowane jest przystąpienie firmy Fal Bruk do drugiego etapu prac związanych z przebudową drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie C i związane z tym zamknięcie dla ruchu odcinka drogi pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego. Jednocześnie w tym samym dniu zostanie oddany do ruchu zamknięty do tej pory odcinek ul. 3 Maja pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Sienkiewicza oraz przywrócona zostanie stała organizacja ruchu obowiązująca na ul. Krasińskiego.

 

Objazd dla samochodów

Z uwagi na brak alternatywnych dróg w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji a jednocześnie niewystarczające parametry techniczne tych dróg, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacja ruchu, wyznaczono objazd drogami powiatowymi i wojewódzkimi: ul. Arkuszowa, ul. Estrady, ul. Ekologiczna, ul. Generała Władysława Sikorskiego, Rynek w Starych Babicach, ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Izabelińska, ul. Sienkiewicza, ul. 3 Maja,

Ruch lokalny pomiędzy Izabelinem i Laskimi, będzie zapewniony poprzez możliwość wykorzystania przez mieszkańców następujących dróg: ul. Sienkiewicza, ul. Jana Kazimierza, ul. Szymanowskiego,

Na zamkniętym odcinku ul. 3 Maja pomiędzy Izabelinem i Laskami dopuszczony będzie ruch pieszy i rowerowy, wykonaną we wcześniejszym etapie prac drogą rowerowa o nawierzchni asfaltowej,

Objazd dla komunikacji zbiorowej

Wyznaczoną trasą objazdu tj. ulicami: Arkuszowa, Estrady, Ekologiczna, Generała Władysława Sikorskiego, Rynek w Starych Babicach, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Izabelińska, Sienkiewicza, 3 Maja pojedzie zastępcza linia autobusowa „Z10”, której zadaniem będzie obsługa dojazdu do Metra Młociny dla miejscowości: Truskaw, Sieraków, Hornówek, Izabelin C, Izabelin B,

Dojazd do miejscowości Mościska oraz Laski realizowany będzie poprzez skrócenie trasy linii 210, która dojedzie z Metra Młociny do przystanku „Pocztowa 02” i po zawróceniu na rondzie w Laskach pojedzie w kierunku Warszawy,

Na czas objazdu i uruchomienia przez Zarząd Transportu Miejskiego komunikacji zastępczej w postaci linii Z10 oraz skrócenie linii 210 wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy, które dostępne będą na stronie https://www.wtp.waw.pl/ oraz na przystankach autobusowych,

Na prace realizowane na ul. 3 Maja pomiędzy ul. Małachowskiego i ul. Szymanowskiego oraz związane z tym objazdy, nałoży się realizowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich remont ul. 3 Maja w miejscowości Mościska na odcinku od ul. Estrady do ul. Generała Władysława Sikorskiego. W tym czasie ruch pojazdów na kierunku z Warszawy do Lasek zostanie zachowany i będzie się odbywał jedną, wolną w trakcie prowadzonych prac połową jezdni. Pojazdy poruszające się na kierunku z Lasek do Warszawy w tym skrócona trasa linii 210, skierowana zostanie na objazd wyznaczony ulicami: Generała Władysława Sikorskiego, Ekologiczną, Estrady.

W związku z tym, że trasa linii zastępczej Z10 pokrywa się z trasą linii L18, kursowanie autobusów linii L18 zostaje zawieszone,

Na czas wprowadzenia objazdu, trasa linii L7 zostaje wycofana z terenu gminy Izabelin i kursy pomiędzy Łomiankami oraz Ożarowem Mazowieckim będą realizowane bezpośrednio przez Rynek w Starych Babicach,

Kursowanie linii nocnej N58 zostaje zawieszone.  

wróć