Nauczanie w domu

17-04-2020

Uczniowie od 12 marca przebywają w swoich rodzinnych domach. Edukacja w naszych Ośrodkach w dużej mierze opiera się na indywidualnym podejściu i na co dzień program jest dostosowywany do potrzeb poszczególnych uczniów i klas. Mając w trosce ciągłość edukacyjną, a także rewalidacyjną nauczyciele, pedagodzy i terapeuci na bieżąco przesyłają indywidualny plan nauki i rehabilitacji dla poszczególnych uczniów i rodziców. Wykorzystują do tego e-narzędzia dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. 

Podczas pobytu w domu zachęcamy uczniów do licznych aktywności. Gry, zabawy i codzienne czynności to też ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, a w przypadku uczniów słabowidzących terapii widzenia.

Uczennice Julia i Zosia pragną podzielić się swoimi pomysłami na aktywne, a przede wszystkim miłe spędzanie czasu w domu. Zachęcamy do obejrzenia filmików i zdjęć z pomysłami dziewczyn.

 

Tekst Katarzyna Kozłowska-Worwa, Weronika Kolczyńska

Zdjęcia i video rodzice Julki i Zosi

wróć