Krewni śp. Róży (Matki Elżbiety) Czackiej

30-01-2020

W związku z planowaną ekshumacją i przeniesieniem doczesnych szczątków śp. Róży (Matki Elżbiety) Czackiej z Cmentarza Zakładowego do sarkofagu w kaplicy p.w. Matki Bożej Anielskiej w Laskach Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża poszukuje członków rodziny Zmarłej.

Zgłoszenia wraz z udokumentowanym stopniem pokrewieństwa należy przekazywać na adres elektroniczny piwna@triuno.pl do dnia 29 lutego 2020.

 ***

In connection with the planned exhumation and transfer of the mortal remains of the late Rosa (Mother Elizabeth) Czacka from the Laski Cemetery to the sarcophagus in the chapel of Our Lady of the Angels in Laski, the Congregation of Franciscan Sisters Servants of the Cross is looking for members of the family of the Dead.

Applications with a documented degree of relationship should be sent to the electronic address piwna@triuno.pl  by February 29, 2020.

wróć