Naukowcy w Laskach cz.2

27-05-2017

W dniach 22 i 23.05.2017 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach po raz kolejny gościł zespół naukowy Dr Krzysztofa Damaziaka złożony z pracowników naukowych z trzech ośrodków badawczych tj. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Tym razem podczas spotkania uczniowie oceniali mięso z różnych gatunków drobiu. W badaniu wzięli udział uczniowie szkoły średniej oraz gimnazjum. Pierwszego dnia zadaniem uczniów było przeprowadzenie oceny sensorycznej mięśni piersiowych 6 gatunków drobiu, w następnym dniu ocenie poddane zostały mięśnie nóg z 7 gatunków ptaków. Ciekawość odnośnie prowadzonych obserwacji i ocen była wśród uczestników tak duża, że z trudem wytrzymali do drugiego dnia kiedy po zakończonych analizach naukowcy uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili jakie gatunki drobiu były oceniane. Największym zaskoczeniem było skosztowanie mięsa strusiego, które nie pojawia się na co dzień na polskich stołach. Bardzo pozytywne oceny zyskało natomiast mięso z kapłona czyli kastrowanego koguta odchowywanego w specjalnych warunkach tak by mięso z niego pozyskane charakteryzowało się wyjątkowymi walorami smakowymi. Po zakończonych analizach uczniowie zgodnie przyznali, że tak smakowitą odmianę od codziennych zajęć mogliby mieć co najmniej raz w miesiącu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

wróć