Bądźcie pasjonatami

01-09-2020

 - Rok szkolny 2020/2021 w naszym Ośrodku uważam za oficjalnie rozpoczęty  – usłyszeliśmy 1 września od p. dyrektor Elżbiety Szczepkowskiej.

Nawet deszczowa aura nie potrafiła ugasić naszej radości ze wspólnego spotkania 1 września 2020 roku.

- Bądźcie pasjonatami i szukajcie pasjonatów  – usłyszeliśmy podczas uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie roku od ks. rektora Michała Wudarczyka. – Życzę wam odnalezienia sensu w tych nowych, innych okolicznościach. Pamiętajcie, że Duch Boży przenika wszystko. Wasze niepokoje i obawy też. Oby ten rok szkolny był pełen pasji i mocy Bożej.

 - Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla was czasem wytężonej nauki i pracy, ale także poszukiwaniem własnych dróg rozwoju. Życzę wam abyście jak najlepiej wykorzystali wszystkie szanse, które daje wam szkoła i internat – powiedziała p. dyrektor Elżbieta Szczepkowska.

 - Cieszymy się, że mógł rozpocząć się rok szkolny. Ogromnie się cieszę z każdego z was. Bez was Laski są innymi Laskami, smutnymi Laskami. Życzę wiele łask, doświadczeń i przyjaźni – powiedziała Matka Judyta.

- Życzę zdrowia, energii, kreatywności oraz cierpliwości do siebie nawzajem. Albert Einstein powiedział, by „(…) nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny”. Życzę wam tej ciekawości, na której buduje się wielkie rzeczy  – powiedział p. prezes Paweł Kacprzyk.  

Weronika Kolczyńska

wróć