Szkoła Muzyczna w Laskach

Dla uczniów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych dostępne jest jedno wejście główne do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez podwójne drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny, po lewej stronie holu znajduję się szatnia. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Centrum Rehabilitacji Zawodowej to dwupiętrowy budynek. Posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne. W budynku są dwie klatki schodowe.

Informacja główna znajduje się przy wejściu na teren Warsztatów, gdzie usytuowany jest budynek portierni. Portierzy kontrolują i udzielają wszelkich informacji.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku CRZ znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, korytarze są szerokie. Wejścia na klatki schodowe, początek i koniec schodów oznakowano żółtą taśmą dla osób słabowidzących. Klatki schodowe posiadają poręcze. Ciągi komunikacyjne na korytarzach wyposażone są w balustrady. Przy salach lekcyjnych znajdują się napisy w brajlu z numerami klas. Wzdłuż korytarzy znajdują  się specjalne oznaczenia wyczuwalne stopami (chropowate) dla niewidomych i słabowidzących.  

W budynku CRZ jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udziela pracownik portierni (przed budynkiem). Brak informacji wizualnej, nie zastosowano też urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem jest parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.