Sala Rehabilitacyjna w Laskach

Sala Norweska jest jednobryłowym budynkiem parterowym o podstawie prostokąta.

Dojazd do budynku prowadzi prostopadła droga gruntowa od strony alei lipowej prowadzącej do Internatu Chłopców.

Dojście do budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest na poziomie terenu, brak stopni przed wejściem.

Budynek posiada wolną od barier przestrzeń komunikacyjną,  wewnątrz budynku jest swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń. Budynek składa się z sali do ćwiczeń, szatni, aneksu dla terapeutów i toalety. Toaleta w budynku jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada planu rozmieszczenia pomieszczeń ani w formie wizualnej, ani dotykowej i słuchowej.

Nie ma wizualnej informacji o możliwości wstępu osób z niepełnosprawnością wzrokową poruszających się z psem przewodnikiem.

Architektura budynku pozwala na szybką ewakuację.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne czy poprzez numer sms.

Przy wejściu do budynku znajduje się parking z czterema miejscami parkingowymi.

Na budynku nie ma nazwy,  brakuje kontrastowych oznaczeń dla osób słabowidzących (klamki, framugi odznaczającej się od koloru drzwi)