Budynek Św. Ojca Pio – Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych i Słabowidzacych (WWR)oraz Przedszkola Dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie

Budynek

Dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

a)      wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez drzwi dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących .

b)      WWR i przedszkole mieści się w jednym parterowym budynku, składa się z 3 skrzydeł  połączonych holem. Każde skrzydło posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne.

c)      Dyżur przy wejściu do budynku pełni pani woźna ona też udziela informacji.

d)      Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. korytarze są szerokie. Framugi w drzwiach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru ścian, a pod klamkami znajdują się napisy w brajlu.

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udziela osoba, która pełni dyżur przy wejściu.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi.