Internat Dziewcząt w Laskach

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez podwójne drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny. Wejście dostosowane jest dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Internat Dziewcząt składa się z 3 jednopiętrowych budynków połączonych ze sobą przeszklonymi korytarzami. Każdy budynek posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne oraz wyjścia przez tarasy.

Informacja główna znajduje się na portierni, na wprost wejścia głównego budynku. Kontrole na portierni pełnią pracownicy Internatu Dziewcząt, oni też udzielają informacji.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku Internatu  Dziewcząt na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, w budynku C2 znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, korytarze są szerokie, a słupy podtrzymujące konstrukcje i krawędzie ścian zabezpieczone miękkim materiałem. Wejścia na klatki schodowe, początek i koniec schodów oznakowano żółtą taśmą dla osób słabowidzących. Framugi w drzwiach, obwody przy klamkach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru drzwi, a nad klamkami znajdują się napisy w brajlu.

W budynku Internatu jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udziela pracownik portierni. Nie zastosowano też urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem jest mały parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.