Internat Chłopców w Laskach

Internat Chłopców mieści się w  trzypiętrowym budynku. Poszczególne piętra są połączone między sobą dwoma klatkami schodowymi.

Do budynku od strony ul.  Brzozowej prowadzi alejka wyłożona kostką brukową. Przed wejściem znajduje się szeroki rozległy taras, na który prowadzą trzy stopnie schodów. Taras jest ograniczony po obu stronach 94 cm murkiem.  Po bokach przy schodach znajdują się metalowe poręcze.  Po prawej stronie obok schodów znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

Z frontu budynku znajdują się szerokie drewniane dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierane na lewą stronę klamką. Drzwi mają zamontowany spowalniacz zamykania. Z prawej strony budynku przy samym rogu, od strony frontowej znajdują się szerokie jednoskrzydłowe drzwi ewakuacyjne, do których prowadzą sześciostopniowe schody,  na co dzień nie używane, służą jako ewakuacyjne.  Te drzwi prowadzą przez mały przedsionek na boczną kamienną klatkę schodową, prowadzącą na pierwsze, drugie  i trzecie piętro. Po obu stronach klatki jest zamontowana poręcz.  Zarówno jedne, jak i drugie drzwi nie są oznaczone w sposób kontrastowy.

Naprzeciwko głównych drzwi frontowych znajdują się drewniane  schody prowadzące na korytarz pierwszego, i potem drugiego piętra. Po obu stronach schodów znajdują się drewniane poręcze ułatwiające poruszanie się po schodach. Zarówno poręcze, jak i schody na obu klatkach nie są oznaczone kolorami kontrastowymi.

Po wejściu do budynku przez główne drzwi frontowe po prawej stronie znajduje się recepcja informacyjna z dyżurującym pracownikiem, od którego oddziela nas szeroka lada. Lada na recepcji nie jest obniżona. Na portierni znajduje się informacja główna udzielana głosowo przez dyżurującego pracownika.

W budynku nie ma wind dla osób poruszających się na wózkach.

Za recepcją na ściance po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce. (czarne litery na białym tle)

Korytarz na parterze, jak i pozostałe korytarze na wszystkich trzech piętrach są wystarczająco szerokie, aby z łatwością i w bezkolizyjny sposób mogły się na nim mijać przechodzące obok siebie osoby.

Na parterze znajdują się dwie toalety: damska i męska. Żadna nie jest dostosowana do korzystania dla osób poruszających się na wózkach. Także pozostałe toalety na wszystkich trzech piętrach nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Po prawej stronie w korytarzu za dyżurką na wysokości 1,6 m umieszczone są dwie tablice z ogłoszeniami w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym tle) . Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku mogą być nieczytelne.

Informacje wizualne są umieszczone na kontrastowych tablicach informacyjnych. Budynek nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego. Nie ma w nim zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Miejsca parkingowe

Patrząc od frontu, za budynkiem, od strony północnej, bardziej po prawej stronie znajdują się miejsca parkingowe. Nie ma zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do tych miejsc jest od strony ulicy Partyzantów.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na klatkach schodowych początek i koniec biegu schodów nie jest oznaczony kontrastowym kolorem. W budynku poszczególne pomieszczenia mają oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących  i  w brailu dla osób niewidomych.