Dział ds. Absolwentów w Laskach

Budynek Działu ds. Absolwentów znajduje się w północnej części terenu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Wejście do budynku Działu ds. Absolwentów rozpoczyna się od przejścia przez zadaszoną część „dyżurki”. Na przeciwko „dyżurki” znajduje się wizualna tablica obrazująca topografię terenu Towarzystwa, nie jest ona jednak dostosowana dla osób słabowidzących i niewidomych.

„Dyżurka” to miejsce osób dozorujących teren północny, którzy służą pomocą w prawidłowym wskazaniu miejsca, do którego chce się dotrzeć.  Trasa do Działu Absolwentów nie jest niestety oznaczona napisami w alfabecie Braille’a ani kontrastowo.

Droga do budynku  jest wyłożona kostką, uwypukloną w niektórych miejscach, krawężnik jest obniżony. Brak poziomego oznaczenia (fakturowanego i kontrastowego).

Sam budynek Działu ds. Absolwentów nie jest oznaczony wizualnym napisem, ani w alfabecie Braille’a ani napisem kontrastowym. Od strony „dyżurki” nie jest widoczne wejście do części głównej budynku Działu ds. Absolwentów.

Budynek jest piętrowy. Po wejściu do części piętrowej - głównej znajdują się schody (fakturowane nawierzchnią z posypką piaskiem kwarcowym w kolorze kontrastującym znajdujące się w odpowiednich miejscach) z poręczą po prawej stronie schodów prowadzone na piętro, również w kolorze kontrastującym. Światło włącza się automatycznie po wejściu do budynku. Budynek nie posiada windy. Nie ma tablicy informującej o pomieszczeniach w budynku. Wszystkie drzwi zewnętrze są w kolorze kontrastującym, odróżniającym się od pozostałego koloru budynku (użyta kolorystyka jaskrawy pomarańcz i grafit) nie są natomiast w żaden sposób oznaczone odpowiednimi tablicami informującymi.

Przy wejściu, jak i po wejściu do budynku do części piętrowej – głównej, nie ma napisów identyfikujących budynek.  Ściany we wszystkich pomieszczeniach są w kolorze białym, podłogi w części biurowej – na piętrze, są wyłożone wykładziną dywanową w kolorze ciemno szarym ze wstawkami w kolorze pomarańczowym. Drzwi wewnętrze są w kolorach kontrastujących, oznakowane tabliczkami z nazwami pomieszczeń również w alfabecie Braille’a, natomiast nie są w kolorach kontrastowych. Na całym piętrze nie ma progów w drzwiach. Oświetlenie standardowe sufitowe.

Przy wejściu, jak i po wejściu do budynku do części parterowej, nie ma napisów identyfikujących budynek i pomieszczenie. Ściany w pomieszczeniach w tej części budynku są w kolorze białym, podłogi są wyłożone wykładziną elastyczną antypoślizgową w kolorze pomarańczowym. Drzwi  zewnętrzne są w kolorach kontrastujących. Na całym parterze nie ma progów w drzwiach. Oświetlenie standardowe sufitowe. Znajdująca się tu toaleta jest w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego. Posiada standardowe wyposażenie i oznakowanie przeciwpożarowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Miejsca parkingowe

Parking dla samochodów jest bezpłatny i  znajduje się przed „dyżurką”. Nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych typowo dla osób niepełnosprawnych.

Opis sposobu dojazdu.

Mapka umiejscowienia Działu na terenie Towarzystwa znajduje się na stronie internetowej Działu ds. Absolwentów. W celu uzyskania dokładnego opisu dojścia lub dojazdu zaleca się wcześniejsze skomunikowanie się z Działem. O wszelkich utrudnieniach w dojeździe do Działu ds. Absolwentów informujemy zamieszczając stosowną informację w kanałach informacyjnych lub telefonicznie indywidualnie według potrzeb.

Fotografia budynku – zdjęcia poniżej